Södermalm - om rivningarna på 60- och 70-talen, motståndet och gentrifieringen