Det marxist-leninistiska Etiopien 1986 - ett politiskt, kulturellt och militärt våldtaget land